از حاضری‌ها دوری كنید

نویسنده:
زمان‌تان كم است؟ وقت آشپزی كردن ندارید؟ به غذاهای حاضری عشق می‌ورزید؟ نورزید لطفاً! محققان می‌گویند ارادت داشتن خدمت غذاهای حاضری ممنوع است چون این غذاها یا پر از نمك هستند یا پر از شكر و سرشار از چربی!...
زمان‌تان كم است؟ وقت آشپزی كردن ندارید؟ به غذاهای حاضری عشق می‌ورزید؟ نورزید لطفاً! محققان می‌گویند ارادت داشتن خدمت غذاهای حاضری ممنوع است چون این غذاها یا پر از نمك هستند یا پر از شكر و سرشار از چربی! در مواردی هم دیده شده غذاها شامل همه موارد بوده‌اند! از طرف دیگر غذاهای حاضری شامل مواد نگه‌دارنده‌ای هستند كه اصلاً برای سلامتی شما مفید نیستند!...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code