محبت کن تا محبوب باشی

نویسنده: فهیمه احمدی
می‌دانیم که مرد خانه وظیفه اصلی مدیریت خانواده را به عهده دارد؛ می‌دانیم که نفقه و تأمین امور مالی همسر و فرزندان نیز از وظایف مرد است؛ بر اساس آیات و روایات مختلف، حدود ولایت مرد بر همسرش نیز معلوم است، اینکه مرد قیم زن است نیز امری شناخته ‌شده است.
می‌دانیم که مرد خانه وظیفه اصلی مدیریت خانواده را به عهده دارد؛ می‌دانیم که نفقه و تأمین امور مالی همسر و فرزندان نیز از وظایف مرد است؛ بر اساس آیات و روایات مختلف، حدود ولایت مرد بر همسرش نیز معلوم است، اینکه مرد قیم زن است نیز امری شناخته ‌شده است. به‌طورکلی همه ما از وظایف حقوقی مرد در خانواده خبر داریم؛ اما واقعیت این است که آنچه در زندگی مشترک، به آرامش و رضایت خاطر و احساس امنیت همسر و فرزندان می‌انجامد، صرفاً رعایت این موارد نیست. به بیانی دیگر همه این موارد مادی، به‌علاوه یک عامل اساسی که شرط لازم و کافی برای ایجاد محبت بین افراد است، شرط داشتن خانواده‌ای هماهنگ و هم‌سطح با تراز اسلامی است. آنچه باعث مودت و رحمت در فضای خانواده است، «حب» است.
حب در لغت به معنای لزوم ثبات و دوستی و کشش نفس به سوی چیزی است. در اصطلاح، مفاهیمی همچون سازگاری با طبع و وابستگی خاص بین انسان و کمال او نیز در مفهوم حب، مستتر است. محبوب به معنای کسی است که مورد حب واقع شده است. مرد محبوب کسی است که همسر و فرزندانش او را دوست داشته، به سمت او کشش و وابستگی دارند و او را موجب آرامش و شادی خود می‌دانند.
در جامعه ما، در تصور عام و عرف جامعه بر انجام وظیفه مادی مرد در خانه و ارضای نیازهای معنوی و عاطفی در خانواده توسط زن تأکید بسیار می‌شود؛ اما کمتر کسی متوجه تمام آیات و روایات و احادیثی است که به وظایف معنوی و حسن خلق و رفتار مرد با همسر و فرزندان، توصیه و تأکید کرده‌اند؛ همان عاملی به ایجاد حب منتج شده و سکینه را ایجاد می‌کند....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code